Pretraga

 


 

 

 

 

 

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-u

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-uZa ovaj tutorijal, slajdovi su pravljeni na MS serveru 2008. Suštinski proces ne zavisi od verzije OS-a ali je interface možda malo drugačiji na Srv2003 ili 2012. Da podsetimo, DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  je servis koji služi za dodelu IP adresa i uopšte IP parametara neophodnih za komunikaciju na IP mrežama (opisano već u jednom tutorijalu). Pored osnovnih parametara DHCP servis može dodeliti i niz drugih parametara poput NTP servera, DNS servera ili još oko 50 drugih.

Dakle, odaberite Start pa opciju Server Manager kao na slici 1.

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-u

Slika 1.

U dijalogu koji će se pojaviti pod sekcijom Roles Summary odaberite opciju Add Roles. Svaki Windows Server 2008 može da se pojavi u 17 rola, jedna od njih će biti DHCP Server kao na slici 2.

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-u

Slika 2.

U sledećem dijalogu odaberite opciju DHCP Server i odaberite taster Next. Na ovaj način ste dodali rolu svom serveru (Slika 3.). U istom dijalogu videćete koje sve sekcije mogu da budu konfigurisane da bi vaš servir bio funkcionalan.

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-u

Slika 3.

U sledećem prozoru unesite setovanja vezana za DNS IPv4. Dodela makar jednog DNS servera je obavezna. Obavezno odaberite taster Validate za svaki DNS server koji odaberete. Odaberite Next (Slika 4.).

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-u

Slika 4.

U dijalogu Add Scope dodajete opseg adresnog prostora iz kog želite da se klijentima dodeljuju IP adrese, subnet masku, default gateway i odabirate tip mreže: wired ili wireles. Od toga će zavisiti na koliko vremena će podrazumevano biti dodeljivane IP aderse. Overite Activate this scope u koliko želite da odmah bude aktivan i odaberite Next.

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-u

Slika 5.

Proverite konfigurisane parametre i ako su u redu odaberite opciju Install (Slika 6.). Naravno, sve ovo je moguće konfigurisati i za IPv6.

Konfigurisanje DHCP-a na Windows Server-u

Slika 6.

Potrebno je reći da na jednom Windows Server-u mogu da budu konfigurisani i drugi opsezi (Scope), ali se mora voditi računa da server ima interface u toj mreži (pravilo emisionog/broadcast domena) ili je potrebno konfigurisati i Relay Agent u emisionom/broadcast domenu za koji se pravi Scope.

Hvala što ste pročitali ovaj tutorijal i nadam se da vam je bio od koristi.

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži